Finanses

VALSTS FINANSĒJUMS

 
Pirmsskolas (5-6 grupas) pedagogu atalgojuma mērķdotācija atbilstoši pirmsskolēnu skaitam
Sākumskolas pedagogu atalgojuma mērķdotācija atbilstoši skolēnu skaitam

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS

 
Līdzmaksājums pirmsskolas izglītības bērniem, kuri deklarēti Cēsu, Siguldas, Mārupes un Rīgas pašvaldību teritorijās.

BĒRNA IZGLĪTĪBAS IZMAKSAS

 
Pirmsskolēna izglītības izmaksas – 320 EUR/mēnesī
Skolēna izglītības izmaksas – 290 EUR/mēnesī

Mācību maksa tiek samazināta par katras pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu un piešķirto valsts finansējumu, kā arī biedrības ziedotāju atbalsta daļu.

Vecāku līdzmaksājums 2015./2016.m.g. vidēji bija 135€ mēnesī visās vecuma grupās!

  

VECĀKU FINANSĒJUMS ĒDIENREIZĒM

 
Skolēna pusdienas – sedz valsts (1,42 EUR/dienā)
Pirmsskolēna pusdienas un launags – 2,20 EUR/dienā
Otrās brokastis visi bērni ņem līdzi.