VALSTS FINANSĒJUMS

Pirmsskolas (5-6 grupas) pedagogu atalgojuma mērķdotācija atbilstoši pirmsskolēnu skaitam
Sākumskolas pedagogu atalgojuma mērķdotācija atbilstoši skolēnu skaitam

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS

Līdzmaksājums pirmsskolas izglītības bērniem, kuri deklarēti Cēsu, Jaunpiebalgas, Siguldas, Mārupes un Rīgas pašvaldību teritorijās.

BĒRNA IZGLĪTĪBAS IZMAKSAS

Pirmsskolēna izglītības izmaksas – 375 EUR/mēnesī
Skolēna izglītības izmaksas – 305 EUR/mēnesī

Mācību maksa tiek samazināta par katras pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu un piešķirto valsts finansējumu, kā arī biedrības ziedotāju atbalsta daļu.

Vecāku līdzmaksājums 2018./2019.m.g. vidēji ir 135€ mēnesī visās vecuma grupās!

 

VECĀKU FINANSĒJUMS ĒDIENREIZĒM

Skolēna līdz 4.klasei pusdienas – sedz valsts (1,42 EUR/dienā), no 5.klases – vecāki
Pirmsskolēna pusdienas un launags – 2,20 EUR/dienā
Otrās brokastis visi bērni ņem līdzi.