Bērni mācās runāt dzimtajā valodā, jo viņi to dzird visapkārt – ģimenē, sabiedrībā, televīzijā -, un tas rada nepieciešamību un vēlmi runāt, lai paustu savas domas un sazinātos. Šī pieeja darbojas arī citu valodu apguvē: cilvēks angļu valodu apgūst straujāk, atrodoties situācijās, kurās valoda jālieto praksē, piemēram, satiekot cilvēkus, ar kuriem saziņai jāizmanto svešvaloda, nevis stundās, mācoties gramatiku vai lasot. Tāpēc šī pieeja – praktizēt angļu valodas lietošanu – tiks īstenota jau sākumskolā.

Nodarbības “English afternoon” ietvaros bērni sazināsies ar citas valsts bērniem – stāstīs par sevi, gatavos informāciju par savu skolu un pilsētu, pretim saņemot līdzīga satura informāciju no sadraudzības skolas bērniem. Pavasarī abu skolu (Latvijas un sadraudzības valsts) bērni tiksies, lai klātienē lietotu apgūtās angļu valodas zināšanas un nostiprinātu jaunas draudzības saites.

English afternoons jeb angļu valodas pēcpusdienas ir laiks, kurā bērni saskaras ar nepieciešamību lietot valodu. Tas ir laiks, kurā bērni gūst pārliecību, ka viņi var sazināties angļu valodā un viņus saprot. Turklāt angļu valodas pēcpusdienas dos iespēju bērniem iepazīt kādas citas valsts kultūru un tradīcijas, izveidot sadraudzību ar citas valsts skolām un bērniem.

 

——————————————————————————————————————————————————————————

cjs_icon5

 

English afternoons notiks katru ceturtdienu no plkst. 14:00 līdz 16:00,
Cēsu Jaunās sākumskolas telpās J.Poruka ielā 8, 2.stāvā.

Lai piedalītos nodarbībā, bērniem nav nepieciešami papildu resursi.

——————————————————————————————————————————————————————————

Pirmā CJS sadarbības valsts ir Igaunija, jo: attālums dod iespēju braukt ciemos, tā ir valsts ar līdzīgu vēsturi, bet tajā pat laikā – ar atšķirīgu kultūru; angļu valoda Igaunijā nav nacionālā valoda, taču to mācās un prot liela daļa skolēnu.

Šīs nodarbības ir labs pamats angļu valodas apguvei turpmākajās klasēs.

 

Tikai regulāra šo nodarbību apmeklēšana nodrošina valodas apguvi un veiksmīgu sadarbību ar Igaunijas skolu!