Valsts izglītības programmā piedāvātais latviešu valodas un literatūras stundu skaits ļauj analizēt tikai obligāto literatūru un kopā lasītos fragmentus, bet laiks, kas atvēlēts bērnu interesējošās literatūras lasīšanai, analizēšanai, interpretēšanai un atstāstīšanai, ir ierobežots. Turklāt mācībām atvēlētais laiks nepiedāvā pietiekamas iespējas bērnam pašam radīt savus darbus.

 Ja bērni lasa savu izvēlēto literatūru un rada savus darbus, ļoti būtiski, lai pieaugušais katru bērnu uzrunā individuāli; tam nepieciešama vide, laiks un cilvēkresursi, lai ieinteresētu bērnus lasīt citu bērnu rakstītos darbus un rakstot paustu savas radošās idejas.

 Laika gaitā ir mainījušās lasīšanas un stāstīšanas tradīcijas ģimenēs – arvien mazāk vecvecāku mazbērniem stāsta savus bērnības stāstus un lasa priekšā grāmatas. Šī iemesla dēļ CJS veidos sadarbību ar pansionātiem un bērnu vecvecākiem, lai radītu vidi, kurā bērniem ir iespēja iepazīt seniorus un mācīties cienīt paaudžu atšķirības.

 

——————————————————————————————————————————————————————————

cjs_icon3

Nodarbība “Grāmatu spēles” notiks katru pirmdienu no plkst. 14:00 līdz 16:00, Cēsu Jaunās sākumskolas telpās J.Poruka ielā 8, 2.stāvā (ja bērni dosies uz bibliotēku ārpus skolas telpām, vecāki par to tiks informēti iepriekš).

Uz nodarbību bērniem jāņem līdzi: tajā brīdī aktuālā lasāmā grāmata.

——————————————————————————————————————————————————————————

Grāmatu spēles ir laiks, kurā bērni atklāj lasīšanas, rakstīšanas un stāstīšanas prieku, mācās savas domas un idejas formulēt vārdos un rakstos. Bērni regulāri dodas uz bibliotēku grāmatu izpētē, sacer savus darbus, lasa un rāda tos klausītājiem, izspēlē grāmatu stāstus, veidojot skečus, nelielas teātra izrādes, multfilmas un veic savu darbu audio ierakstus.

 Šīs nodarbības ietvaros bērni praktizē un lieto latviešu valodā un literatūrā apgūtās zināšanas un prasmes.