Mēs esam gatavi mēģināt

 
Lai skolas mainītos, kādam ir jāsāk darīt citādi. Mēs esam gatavi darīt un mēģināt veidot mācību procesu un vidi tādu, kāda tā ir modernos uzņēmumos, kopdarbošanās vietās. Tādu, lai katrs skolēns iegūtu sev un spētu dot citiem. 

Trīs gadu laikā mūsu skola ir kļuvusi par satikšanās un mācīšanās vietu gan Cēsu Jaunās sākumskolas bērniem un viņu ģimenēm, gan arī citiem skolu kolektīviem, metodiskajām grupām, pašvaldību pārstāvjiem un vecākiem, kuri vēlas nodrošināt arvien labāku izglītību Latvijas bērniem.

FullSizeRender

 

MĒS AUGAM

 
Mēs augstu vērtējam bērnu potenciālu, talantus un individualitāti. Mūsu redzējumā skola ir vieta, kas palīdz katram bērnam katru dienu augt lielākam, drošākam, varošākam, zinošākam un pašam apzināties savu attīstību.

Mēs veidojam vidi, kuras centrā ir sadarbība vienam ar otru un vēlamies to iedzīvināt telpās, mēbelēs tā, lai neeksistē “klases priekša”, “skolotāja galds”, lai skolotājs ir starp skolēniem un telpa veicina dažādas sadarbības formas.

Šīs pieejas īstenošanai vislabāk noder plašas un sen neremontētas telpas, kurās pašiem uzbūvēt sienas atbilstoši izvēlētajai mācību pieejai un izvirzītajiem mērķiem! Arī mēs vēl mācāmies kā to darīt. Mēs esam gatavi dalīties ar zināšanām, kamēr telpas ir tapšanas procesā, kamēr vēl mācāmies un kļūdāmies. 

 

FullSizeRender-1

 

AICINĀM

 

ZIEDOT 10€ CĒSU JAUNĀS SKOLAS JAUNO TELPU IEKĀRTOŠANAS REMONTAM.

 

Par 10€ var nokrāsot vidēji 6m² sienas.
Par 10€ var iegādāties 2 otas, krāsu vanniņu un rullīti ar kātu.
Par 10€ var nopirkt līmēta koka plāksni (2000*500*18mm) plauktam vai galda virsmai.
Par 10€ var apmaksāt 1 meistara 1 darba stundu vai pat nedaudz vairāk (ar visiem, visiem nodokļiem).
Par katriem 10€ var paveikt ļoti daudz. Taču mēs augstu novērtēsim un pratīsim likt lietā jebkuru summu, lai uzbūvētu Jaunu skolu!

 

KĀ ZIEDOT?

 

AR NAUDAS PĀRSKAITĪJUMU:

Cēsu Jaunā skola
Reģ.Nr. 40008203280
Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
A/S Swedbank, SWIFT:HABALV22
Konta Nr. LV72HABA0551035743221

vai

Ziedot biedrībai "Cēsu Jaunā skola"

Cēsu Jaunās sākumskolas dibinātājam biedrībai “Cēsu Jaunā skola” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss un tas nozīmē, ka ziedojot mūsu skolai var saņemt nodokļu atlaides:
Ziedojot kā fiziska persona: likums “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 10.panta pirmā daļa
Juridiskām personām: likums “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” 20.1 pants

 

MĒS PRIECĀTOS:

 

KATRA ZIEDOTĀJA VĀRDU UZRAKSTĪT UZ MŪSU JAUNO TELPU SIENAS.

 

Tādā veidā katrs ziedotājs ar savu vārdu gan praktiski palīdz atjaunot vienu veselu sienu, gan ilgtermiņā iedrošinās mūs meklēt jaunus ceļus izglītībā un dalīties ar tiem.

Ja Tu ziedo kāda cita vietā un vēlies, lai parādās šī cilvēka vārds,
ja Tu ziedo par visu ģimeni un vēlies, lai parādās visi ģimenes locekļu vārdi,
ja nevēlies, lai Tavs vai Tava uzņēmuma vārds parādītos uz šīs sienas,
lūdzu, atraksti mums uz cesis@jaunaskola.lv.

 

Ja Tev ir kādi jautājumi par skolai nepieciešamo atbalstu – lūdzu, sazinies ar Danu Narvaišu, skolas direktori un pedagogu (t.26724380 vai cesis@jaunaskola.lv)