Lai skola attīstītos līdzi laikam un piedāvātu skolēniem iespēju lietot zināšanas un prasmes atbilstoši reālajām dzīves prasībām, nozīmīga ir skolas un sabiedrības regulāra sadarbība. Skolas vadība konsultējas ar uzņēmumiem un organizācijām par stratēģijas, cilvēkresursu, komunikācijas, mārketinga, izpētes un attīstības vadību, lai skolā ieviestu labākās pieredzes. Skolotāji gūst pieredzi, iedvesmu un idejas, iepazīstot dziļāk pašvaldības, organizāciju un uzņēmumu darbību. Pieredzi un idejas pārnes uz mācību procesu. Skolēni sadarbojas ar pašvaldību, uzņēmumiem un organizācijām ne vien ekskursijās un ēnu dienā, bet arī aicinot ciemos uz projektu, pētījumu un eksperimentu prezentācijām.

Lielu paldies sakām visiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem, kas tic mūsu centieniem meklēt jaunus ceļus izglītībā.