Mācīšanā(a)s pieeja
Mācīšanā(a)s pieeja

Cēsu Jaunā sākumskola aug kopā ar saviem skolēniem. Nākamajā mācību gadā mācības uzsāks jau mūsu pirmie sestklasnieki, un mēs turpināsim augt līdz ar viņiem. Mūsu mērķis – vidusskolu skolēni vadīs paši. Skolu beidzot, skolēns būs ne tikai apguvis konkrētas prasmes un iemaņas, bet arī “izdzīvojis” dažādas pieredzes, dažādas profesijas. “Mācīšanas pieeja”, mūsuprāt, paplašināma kā “mācīšanas un mācīšanās pieeja”, jo katru dienu ko jaunu apgūst gan skolēni, gan pedagogi.

Jāatzīmē, ka Cēsu Jaunā skola mācību procesu organizē, vadoties pēc Valsts izglītības standarta, un mūsu skolēni veic gan pārbaudes, gan diagnosticējošos darbus, ko paredz izglītības standarts. Taču vēlamies izcelt to, ka nevērtējam rezultātus salīdzinājumā ar citām izglītības iestādēm, turpretim analizējam katra skolēna mācību progresu pašam pret sevi.

Mūsu ikdienas darba procesā:

–  Zināšanas tiek apgūtas patstāvīgi – skolēni paši meklē informāciju, darbojas grupās un pāros, iepazīstina viens otru ar informāciju.

pasi_macas

Piemērs: 2.un 3. klases skolēni dabaszinībās dalās pāros. Katrs pāris meklē un apkopo konkrētu informāciju par katru kontinentu, pēc tam pāri prezentē to klases biedriem. Tādā veidā skolēni mācās paši, māca viens otru, un gala rezultātā ir apgūta viela par kontinetiem. Latviešu valodā skolēni plakātus par tēmām gatavo paši – izvērtē un apkopo informāciju, darbojas grupās, izmanto savas iepriekšējās zināšanas. Šādā veidā skolēni zina, kur atrast informāciju un meklēt to, ja kas ir aizmirsies.

– Mācības notiek arī vidē ārpus skolas – bibliotēkā, veikalā, utml.


arpus_skolas

Mēdzam doties ārpus klašu telpām, lai apgūtu prasmi mācīties citā vidē, tomēr tajā pašā laikā īstenojam mācību saturu. Piemēram, uz bibliotēku ejam gan latviešu valodas, gan dabaszinību nolūkā, mēdzam doties uz parku, izstāžu zāli, arī uz veikalu – lasām gan pārtikas produktu etiķetes, gan rēķinām izmaksas un nepieciešamo daudzumu kādam kopā gatavojamam ēdienam.

– Tā kā klasē bērnu skaits ir neliels, ir iespēja individualizēt pieeju katram bērnam.

ind_pieeja

Pedagogiem ir iespēja pamanīt bērna individuālās spējas un vajadzības. Savukārt katram skolēnam ir iespēja izteikt savas domas. Tajā pašā laikā skolēni darbojas gan grupās, gan macās uzklausīt citu viedokli, strādājot visiem kopā. Mazais bērnu skaits klasē dod iespēju pārbaudes darbus labot kopā, izejot cauri katram kritērijam un izrunājot katru kļūdu.

– Skolēni veido savu projektus, plānojot un realizējot tos no A-Z.

projekti

Piemērs: 5.klase skolēni veido grāmatu par veselību, iedvesmojoties no tādām grāmatām kā “Wreck this journal”, “Steal like an artist book”, “Finish this book”. Projekta sākumā tiek sadalītas atbildības, lomas, tiek radītas idejas un vēl svarīgāk – tās tiek izvērtētas. Procesā skolēni atstakās no idejām, kas neder, meklē citas, veido un pārveido paveikto. Projekta beigās tapusi 35 lpp. grāmata un skolēni nonākuši pie vairākām vērtīgām atziņām – piemēram, ieteikums nākamajām reizēm ir vairāk sadarboties, ieklausīties vienam otrā, nebūt tik egoistiskiem, palīdzēt cits citam un nedarīt citas lietas darba laikā.

Savukārt 1.klases skolēni paši plāno un uzņem ciemiņus no pirmsskolas. Tiek izplānota dienas gaita no viesu sagaidīšanas līdz pavadīšanai, izvēlētas spēles, ko piedāvāt ciemiņiem, gatavoti uzdevumi, sadalītas atbildības.

kopigs Mācīšanā(a)s pieeja mainās un nepārtraukti attīstās, redzot, kādas pieejas dod rezultātus un kādas – nē. Ja redzam, ka rezultātus dod klasisku mācību burtnīcu pildīšana un tas aizrauj un iedvesmo skolēnus – kādēļ gan nē?! Skolēni daudz spēj apgūt arī viens no otra, no citu skolēnu vecākiem un viesiem, kas pie mums ciemojas ar savu pieredzi un stāstiem.

Spēles, lasīšanas laiks, pašu uzvestas teātra izrādes, pašu veidoti svētki, plānota ekskursija vai izaudzēts augs – ik uz soļa taču ir tik daudz ko mācīties!

0 komentāri

Nav komentāru

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jūs varat izmantot šādas HTML birkas un atribūtus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>