Cēsu Jaunā sākumskola realizē licencētu Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un Pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu (skat.dokumentus).

Bērni apgūst to pašu saturu, ko citās izglītības iestādēs attiecīgajā vecuma posmā!

ATŠĶIRAS MĀCĪŠANAS PIEEJA:

1. Individuāla pieeja – bērni sākumskolā ir ļoti atšķirīgos zināšanu līmeņos
2. Saturs tiek mācīts integrēti.
3. Saturs tiek padarīts jēdzīgs

PRIEKŠMETI:

Latviešu valoda –

Matemātika –

Dabaszinības –

Ētika – mūsu prioritāte ir, lai bērni rīkojas ētiski nevien tikai zina, kas ir labi un kas slikti. Tāpēc ētika galvenokārt tiek mācīta ikdienā –

Māksla – mūsu prioritāte ir, lai bērns iemīl mākslu, mācās to saprast savā veidā un nebaidās zīmēt.

Rezultātā – jau mēneša laikā bērni pēcpusdienās paši zīmē savus mākslas darbus, kuros izmanto stundās apgūto tehniku; savos darbos sāk izmantot gleznās redzētās krāsu un attēlu piemērus.

Mūzika –  mūsu prioritāte, lai bērni iemācās ieklausīties mūzikā, runāt par to, izspēlēt to, nebaidās dziedāt un spēlēt līdzi ritmus. Jo mūzikā gammu var apgūt caur dziesmu, ritmus praktizēt ar pašu radītiem instrumentiem un klasisko mūziku izbaudīt, saklausot to kā mainās melodija un izdomājot notikumus, kas tajā attēloti. Mūzika mūsu skola skan ikdienā.

Piemēram, Sen Sana “Karnevāla” Karaliskās lauvas maršā mūsu bērni saklausīja Latvijas lāčus:

Sports – mūsu prioritāte, bērni vēlas sportot, apzinās sportošanas nozīmi savā dzīvē. Tāpēc ik dienu sākam ar vingrošanu, katru dienu dodamies garās pastaigās, vienu reizi nedēļā peldam un divas stundas nedēļā sportojam ārā vai sporta zālē.