Dana Narvaiša

 
Cēsu Jaunās sākumskolas direktore, kuras pamatfunkcija skolā ir atbalsts. Atbalsts saturā, izaugsmē, praktiskajos jautājumos un kopumā skolas attīstībā. Man ir bijusi iespēja strādāt ar dažāda vecuma grupām, kā arī vadīt dažādus priekšmetus (sociālās zinības, ētiku, mūziku, angļu valodu, dabaszinības, informātika).

Dana _web

Man ir trīs augstākās izglītības, tai skaitā grāds pedagoģijā. Studiju laikā gadu esmu mācījusies Francijā, semestri Norvēģijā, kā arī izmantoju iespēju vasaras praksi pavadīt Islandē.

Savu pedagoģisko pieredzi padziļināju starptautiskajā projektā “Izcilu klašu izpētes grupa” (Excellent Classrooms Study Group), kurā definējām kritērijus izcilai 21.gadsimta klasei, kā arī vadot darba grupas starptautiskajā Teach for All izglītības seminārā “Transformatori” (Transformers), kurā strādājām pie pārmaiņu vadības principiem skolās.

Kopumā mācos es daudz un katru dienu, nepārtraukti pilnveidojoties dažādās jomās. Darbā visvairāk novērtēju  iespēju pašai mācīties un kopā īstenot dāžadus projektus un brīžiem pat “trakas” idejas.

Arī ārpus darba mani aizrauj jaunu lietu un pieredžu apgūšana. Tāpēc neesmu spējusi noturēties pie viena vaļasprieka un dažādos laika periodos esmu aizrāvusies ar atšķirīgām lietām. Šobrīd aktuāls ir funkcionālais dizains, dizaina domāšana un interjers.

Es novēlu visiem bērniem un kolēģiem – nekad, nekad, nekad nebeigt jautāt “kāpēc?”.

Vēl nezinot par saviem nākotnes plāniem, kā Iespējamās misijas absolvente esmu teikusi: “Bērnība un jaunība ir tas laiks, kad ne tikai drīkst, bet arī vajag pētīt, izzināt un arī eksperimentēt, lai iepazītu sevi un pasauli pēc iespējas vairāk un plašāk. Un tieši šo laiku cilvēks lielākoties pavada skolā. Es ceru, ka kopā mēs spēsim izveidot tādu mācību vidi, kura katru rītu motivē celties un apgūt arvien vairāk. Lai skola nav izdzīvošanas, bet gan kvalitatīvas dzīvošanas pieredze.” Šo pārliecību esmu saglabājusi, veidojot Cēsu Jauno sākumskolu.

Liene Šverna

 
Šobrīd pasniedzu latviešu valodu 1.- 3.klasei un dabaszinības 3.klasei, kā arī manā atbildībā ir vairākas ar skolas darbību kopumā saistītas lietas.Liene (3)

Esmu ieguvusi pedagoģijas bakalaura grādu ar pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikāciju. Četrus gadus esmu strādājusi pirmsskolā ar vecākās grupas bērniem, kā arī darbojusies brīvdabas pedagoģijas projektā Erasmus +. Šobrīd trešo gadu darbojos sākumskolā un esmu sākusi mācības, lai iegūtu logopēda kvalifikāciju.

Darbā visvairāk priecē bērni un darbs kopā ar viņiem, jaunu un interesantu lietu atklāšana, bērnu prieks, dabiskais pozitīvisms un atklātība. Ja reizēm ir kāda sajūta (pozitīva vai negatīva) par sevi, ir vērts pajautāt bērnam, un saņemtā atbilde būs diezgan tuva patiesībai.  Priecē iespēja novērot progresu katrā bērnā, vērot, kas pēc kopīga darba viņam izdodas aizvien labāk un labāk.

Ārpus darba aizrauj skriešana vai kāds āra treniņš, grāmatu lasīšana (gribētos gan vairāk laika veltīt tam), kino apmeklēšana, eksperimentēšana ar krāsām (eļļa, akrils), rokdarbi, aktīvā atpūta ar ģimeni.

Vēlos redzēt priecīgus un laimīgus bērnus!

Sintija Pāsa

 
Sintija (2)Mani sauc Sintija Pāsa. Cēsu Jaunajā sākumskolā pasniedzu angļu valodu 1.-6. klasei. Latvijas Universitātē esmu ieguvusi angļu filologa izglītību, bet RPIVA – profesionālās pilnveides sertifikātu pedagoģijā. Skolas komandai pievienojos pagājušajā mācību gadā. Šogad paralēli darbojos arī Priekuļu vidusskolā – iegūstu pieredzi, strādājot ar vidusskolas klasēm.

Skolotāja darbā mani saista iespēja radoši izpausties savā jomā. Kopā ar bērniem un jauniešiem nekad nav garlaicīgi, jo skolēni neļauj iestrēgt savos uzskatos, nepārtraukti ir jāmainās, jāmācās un jādzīvo līdzi laikam.

Ārpus darba pavadu laiku ar savu ģimeni. Esmu divu meitu mamma, tā kā gan darbā, gan mājās esmu bērnu varā :).

Saviem skolēniem novēlu augt laimīgās ģimenēs, jo ģimene ir visa pamats. Lai visās mājās valda saticība, un vecāki mācās izprast savus bērnus! Atzīstos – arī man tas ne vienmēr izdodas, bet ir vērts censties, lai mūsu bērni pilnvērtīgi attīstītos.

 

Mārtiņš Āboliņš

 
Es esmu Mārtiņš Āboliņš – mūzikas skolotājs visiem skolas bērniem. Mana apzinātā muzikālā pieredze sākās brīdī, Martins (2)kad mani vecāki pieteica mani skolā ar muzikālo novirzienu, par ko viņiem esmu mūžīgi pateicīgs. Sākotnēji, ne bez vecāku piespiešanas, mācījos spēlēt klavieres un dziedāju dažādos skolas ansambļos un koros, pēc pāris gadiem pats izvēlējos spēlēt mežragu, pats iestājos bērnu mūzikas skolā. Pēc gada jau gribēju to pamest, bet vecāki uzstāja, ka paša iesāktās lietas ir jānoved līdz galam. Paralēli visam brāļa krusttēvs aizdeva savu ģitāru un uz lapas uzrakstīja pāris akordus, līdz ar ko mans ceļš uz “lielo skatuvi” caur skolas estrādes ansambli un sākotnēji klasesvakaru, vēlāk visas skolas diskotēku vadīšanu, bija vaļā. Un tad kādā brīdī man “pieleca”, cik ļoti man patīk Mūzika visā Tās daudzveidībā, cik Tā patiesībā ir saistīta ar matemātiku, un cik viegli ir pašam iemācīties spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, zinot tikai pamatus mūzikā. Savu atklāsmi gadu gaitā spēju pārbaudīt dažādos mūzikas stilos – ballīšu grupā, krievu mūzikas grupā, vairākās indie mūzikas grupās un, visbeidzot, arī folkloras kopā un etno mūzikas grupā, apgūstot ģitāras, sintezatoru, ukuleles, kokles, dūdu, stabuļu, sitamo un citu instrumentu spēli.

Visjaunākais skolas prieks man ir par to, ka, mācot skolēnus pēc savas Mūzikas izpratnes, bērni, kas mācījušies citur, saka: “Tagad es beidzot sapratu!”. Ārpus skolas arī strādāju ar Mūziku saistītus darbus, kas ļauj gan satikt lielus cilvēkus Mūzikā, tādējādi iedvesmojoties turpmākajam, gan muzicējot rast prieku un enerģijas apmaiņu ar cilvēkiem.

Skolas bērniem novēlu apzināties sevi, zināt, ko patiešām grib un kā to sasniegt, izmantojot mūs kā iespēju!

Lauris Bokišs

 
Mani sauc Lauris Bokišs. Skolā strādāju ar 5.klases bērniem un pasniedzu latviešu valodu un literatūru.

Esmu Iespējamās misijas absolvents ar 3 gadu pieredzi skolā, mācot literatūru pamatskolā un vidusskolā, kā arī kulturoloģiju vidusskolā. Esmu pabeidzis bakalaura un maģistra studijas teātra mākslā un režijā Latvijas Kultūras akadēmijā un studējis mākslas zinātni Latvijas Mākslas akadēmijā.

Lauris (1)Kad beidzu darbu skolā, biju nolēmis, ka vienīgais formāts, kurā vēlētos atgriezties skolā, ir mazās klasēs, kur varu pievērst uzmanību katram bērnam. Kad nāca piedāvājums strādāt Cēsu Jaunajā sākumskolā, ticēju un zināju, ka tas ir man. Tas arī mani priecē – iespēja iepazīt un meklēt veidus, kā visefektīvāk atbalstīt katru bērnu.

Man ir mīļa, sirsnīga ģimene, kurai es veltu lielāko daļu savas dzīves. Tas ir mans prieks un iemesls augt sapratnē par būtisko dzīvē. Vēl es salīdzinoši nesen esmu iesaistījies Latvijas Zemessardzē, kas piedāvā aktīvu galvas izvēdināšanu laiku pa laikam, reizē stiprinot prasmes, kuras noderīgas dēla tēvam.

Visiem mazuļiem sirds un prāts ir īstajā vietā, un mana lielākā vēlēšanās ir, lai pēc iespējas ilgāk viņi saglabā šo kārtību, vēl vairāk, lai ar mūsu skolas palīdzību attīsta to balansu un virzību uz sevi un pasaules izzināšanu pozitīvā, iekļaujošā, pārdomātā veidā.

Mūsu skola ir bērnu dēļ. Mēs esam skolā bērnu dēļ. Mēs būsim, kamēr bērniem būs vajadzīga mūsu skola. Domāju, ka šī skaidrā izpratne mūs atšķir no daudzām citām mācību iestādēm.

 

Gunta Krūmiņa

 
Mani sauc Gunta Krūmiņa. Esmu matemātikas, dabas zinību un mājturības skolotāja sākumskolas skolēniem 1.- 4.klasē.

Gunta (2)

Pagājušā gadsimtā absolvēta LLA, bet šajā – RPIVA. Esmu arī Montesori pedagogs. Skolā strādāju jau 20 gadus.

Visvairāk darbā mani priecē nepārtrauktā kustība, kas uztur gan miesu, gan garu jaunu; bērnu prieks un spēja būt ļoti patiesiem gan priekos, gan bēdās.

Savukārt ārpus darba aizrauj dažādi rokdarbi, lauku māja un dārzs.

Bērniem novēlu būt patiesiem, cienīt sevi! Būt lepniem par savu darbu, savu pilsētu, valsti!

 

Ginta Zariņa Raiskuma

 
Pasniedzu tādus jaukus, radošus un tikumiskās vērtībās veidotus priekšmetus kā Sociālās zinības un Ētika 1. – 3. klasei. Esmu beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti kā veselības mācības un fiziskās audzināšanas skolotāja (šis nosaukums mūsdienās aizstāts ar “sports un sociālās zinības/ētika/tikumiskā audzināšana”).

Ginta (1)

Jomas, kur augt un pilnveidoties, ir bijušas daudz. Patīk būt vispusīgai un interesantai sarunu partnerei, kolēģei, draugam. Tomēr sirds darbs ir būt ar bērniem, iedvesmot viņus un augt līdz ar viņiem. Patīk un aizrauj šis pārsteiguma moments, kad nevar paredzēt, kā aizritēs mācību stunda un laiks ar bērniem. Ļaujos šim radošajamm procesam par visiem 100% atkal un atkal, dienu no dienas, mājās un skolā.

Brīvajā laikā sekoju līdz sporta dzīvei, nododos labdarībai, lasīšanai, jauniem iespaidiem kopā ar draugiem. Daudz laika veltu ģimenei – vīram, meitai, dēlam. Ģimene ir mans lepnums!

 

Jete Gudeta

 
Mani sauc Jete Gudeta. Pasniedzu matemātiku 5. klasei, dizainu/vizuālo mākslu 1.,2.,3.,5. klasei.

Jete_Gudeta_2

Esmu studējusi Banku augstskolā uzņēmējdarbības vadību un Latvijas Mākslas akadēmijā funkcionālo dizainu, ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros NOEA – Institute of Applied Management Dānijā. Iegūtās prasmes apvieno projektu vadību un biznesa domāšanu ar dizainu un izglītību. Man ir pieredze projektu vadībā mārketinga un komunikācijas aģentūrā, esmu strādājusi Latvijas Mākslas akadēmijā gan kā projektu vadītājas dizainā asistente, gan kā metodiķe. ESF projekta ietvaros palīdzēju apgūt datorprasmes Latvijas iedzīvotājiem no sociālā riska grupām. Izglītības programmas “Iespējamā misija” ietvaros strādāju Rīgas Juglas vidusskolā kā matemātikas un ekonomikas skolotāja.

Skolēni spēj katru dienu pārsteigt ar savām idejām un spriedumiem. Man patīk, ka arī es varu mācīties no viņiem neatlaidību, brīvu radošumu, nezūdošu enerģiju uzsākt kaut ko jaunu.

Ārpus darba aizrauj dziedāšana, mūzika, daba, ceļošana, pastaigas, sarunas ar interesantiem cilvēkiem, mans suns Pērle un kaķis Jete.

Bērniem novēlu, lai katrs jauns gads ir pilns ar fantastiskām pārmaiņām, lai vienmēr esat īstajā vietā ar īstajiem draugiem apkārt!

Laine BirkerteIMG_7163

 
Mani sauc Laine Birkerte.
 
Manā atbildībā ir ārpusklases nodarbības – pēcstundu aktivitātes 1. – 3. klases bērniem.
Esmu RPIVA studente. Man patīk skolas vide, mācību metodes. Man ir fantastiski kolēģi.

Darbā mani aizrauj rotaļas un sarunas ar bērniem. Ārpus darba mani iedvesmo pašas 4 bērni. Aizrauj īsi brīži, ko varu veltīt sev – lasot grāmatas, tamborējot, gatavojot našķus saviem mīļajiem.

Skoliņas bērnus vēlos redzēt ieinteresētus, zinātkārus. Novēlu lai skoliņa aug un attīstās!