Mēs veidojam skolu, kur viss notiek pa īstam – kā dzīvē. Tāpat kā dzīvē, pamatojoties uz līdzšinējo pieredzi, atklājumiem un pārbaudītām hipotēzēm nebeidzami attīstās un mainās arī skolas vide, mācīšanās pieeja, tālākā vīzija.

Mūsu skolas vērtības: ir Ģimene. Attīstība. Daba. Pozitīvisms. Pašlaik aktīvi strādājam pie attīstības plāna tuvākajiem gadiem un vairāk par mūsu vērtībām, misiju, vīziju un mērķiem varat uzzināt, atbraucot pie mums ciemos vai sazinoties ar mums e-pastā vai telefoniski par sev interesējošajiem jautājumiem.

2

1