Mēs veidojam skolu, kur viss notiek pa īstam – kā dzīvē. Tāpat kā dzīvē, pamatojoties uz līdzšinējo pieredzi, atklājumiem un pārbaudītām hipotēzēm nebeidzami attīstās un mainās arī skolas vide, mācīšanās pieeja, tālākā vīzija.

Pašlaik mūsu plašo vērtību kopsaucošs vēstījums skan – MĒS DZĪVOJAM APZINĀTI, AIZRAUTĪGI, ATBILDĪGI!

Kāpēc dzīvojam? Jo tādi esam – katru dienu DZĪVOJAM – kādus notikumus pie-dzīvojot, kādus pār-dzīvojot, kādus sa-dzīvojot vai izdzīvojot. Ir dienas, kurās uz-dzīvojam un tādas, kuras no-dzīvojam.

Kāpēc APZINĀTI? – jo esam klātesoši šajā mirklī – domājam, lemjam, rīkojamies; mēs izbaudām zināšanu, prasmju un vērtību kopumu, kurš līdz ar mums nemitīgi attīstās un dod iespēju labi dzīvot un justies katru dienu;

Kāpēc AIZRAUTĪGI? – jo darām lietas ar prieku – radām, pieredzam, līdzdarbojamies, atklājam un izgudrojam, līdzsvarojot fizisko un intelektuālo slodzi, darbu un atpūtu;

Kāpēc ATBILDĪGI? – jo esam paši – brīvi un gudri savās izvēlēs, sadarbojamies un cienām sevi un citus, ar veselīgu pašapziņu, drosmīgi īstenojam savus mērķus.