No 2018.gada oktobra esam iesaistījušies projektā “PuMPuRs” – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.

pumpurs_midi_2

Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi.

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt vietnē http://www.pumpurs.lv/lv.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_mazais