Piedāvājam prakses vietas jaunajiem pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem!

 Pieteikšanās pagarināta  līdz 26. augustam!

PRAKSE5