Viens no februāra aizraujošākajiem notikumiem skolā – projektu nedēļa. Šīs nedēļas laikā visu klašu skolēni atbilstoši savam vecumam pētīja, radīja un prezentēja, iegūstot dažādu profesiju pieredzi.

 

Pirmās klases skolēni

iepazina dažādas profesijas, pētot, par ko vēlējās kļūt bērnu vecāki savā bērnībā un kādas profesijas tie pārstāv pašlaik. Veidojot anketas, aptaujājot līdzcilvēkus un dodoties ekskursijā, skolēni noformulēja arī to, kādas profesijas vēlas apgūt paši.

28276731_906971516147486_5231829430913155730_n          28055858_906971229480848_5391787643149599384_n      27858691_906971646147473_527924050161428979_n

Otrā klase

projektu nedēļas ietvaros izvirzīja mērķi – izveidot šķirojamo atkritumu kastes visu skolēnu lietošanai tā, lai visiem būtu skaidrs, kādus atkritumus ievietot katrā no kastēm. Nedēļa tika uzsākta pētot atkritumus Cēsu ielās un secinot, cik ļoti būtu nepieciešamas papildus atkritumu urnas. Turpmākajās dienās skolēni devās pētīt tēmu gan uz atkritumu poligonu “Daibe”, gan veidoja prezentācijas par piesārņojumu saviem klasesbiedriem un plakātus pārējiem skolēniem. Nedēļas beigās, vērtējot paveikto, liels bija gan gandarījums par ieviesto jaunumu skolā, gan nozīmīga atziņa par to, cik svarīga ir prasme strādāt grupās, ar ko darba gaitā nemaz tik viegli neveicās.

27858095_569972583354336_337639587587421102_n        27750402_569972970020964_5746988214706929086_n      27867550_569973053354289_4566105310450870089_n

Vai zinājāt, ka šķīvi nevar likt pie stikla, ka papīram ir 7 pārstrādes cikli un pēdējais papīra dzīves ceļš ir salvetes un vienreiz lietojamie trauki?

Trešā un ceturtā klase

apvienoja spēkus un stiprināja savas sadarbības prasmes, veidojot galda spēles visas skolas turpmākai lietošanai. Skolēni grupās noteica savus nedēļas mērķus un uzdevumus, iedvesmojās galda spēļu izstādē un radīja spēles līdz pat to nosaukumam, iesaiņojamam un lietošanas pamācībai.

27657829_623186028013629_1229456671211051457_n (1)      27858269_623186038013628_16303787644714374_n

Sestās klases skolēni

pieredzēja visdažādākās profesijas:

  • tika radītas stundas jaunāko klašu skolēniem, vērojot skolotāju darbu un iepazīstot skolēnus un viņu mācīšanās paradumus, pētot apgūstamās tēmas, pielāgojot materiālus un veidojot resursus. Tika gūta pieredze laika plānošanā un jau šajā periodā (6.klase) dažas atziņas par to, ar ko pedagogi sastopas ik dienas – piem., ka katrs bērns strādā atšķirīgi un pedagogam jādomā stratēģijas, kā iesaistīt visus bērnus un kā gatavot materiālus, lai katram bērnam jaunā tēma būtu saprotama.
  • tika izveidota Star Wars izstāde, kas pat rosinājusi pedagogus ar savām ģimenēm noskatīties un iedziļināties Zvaigžņu Karu stāstā. Lai arī projekta ietvaros gan sarunāti ekspozīcijas elementi no īsta muzeja, gan aizrauti skolas biedri izstādes papildināšanai, pats autors par vienu no svarīgākajām lietām uzskata savu secinājumu par to, ka izstāde būtu vēl daudz veiksmīgāka, ja laiks tiktu plānots efektīvāk un būtu iespēja īstenot visas no plānotajām idejām.
  • tika izveidots fingerborda skeitparks, kura autori paši rasēja, slīpēja, līmēja, krāsoja, un veidoja izpratni par darbu dalīšanu, secīgumu, neplānotu darba pauzi dažādu tehnisku iemeslu dēļ. Jau nedēļā pēc parka uzstādīšanas jaunāko klašu skolēni iegādājas fingerbordus, lai varētu brīvajās pēcpusdienās parku izmēģināt, bet paši jaunieši parūpējušies par trim fingerbordiem, kurus izīrēt interesentiem gluži kā īstā skeitparkā.
  • tapis esošo skolas telpu makets, lai tas paliktu atmiņā arī nākamajos gados pēc pārmaiņām un remontiem. Pētīts, piemeklēts pat tonis dīvānam un krāsa skapīšiem, pārvarētas grūtības komandas biedra slimības dēļ un nonākts pie secinājuma, cik daudz laika aizņem katra darba detaļa.

 
FullSizeRender (6)       FullSizeRender (7)
 

Lepojamies!