Lai skola attīstītos līdzi laikam un piedāvātu skolēniem iespēju lietot zināšanas un prasmes atbilstoši reālajām dzīves prasībām, nozīmīga ir skolas un sabiedrības regulāra sadarbība:

-| Skolas vadība konsultējas ar uzņēmumiem un organizācijām par stratēģijas, cilvēkresursu, komunikācijas, mārketinga, izpētes un attīstības vadību, lai skolā ieviestu labākās pieredzes.

-| Skolotāji gūst pieredzi, iedvesmu un idejas, iepazīstot dziļāk pašvaldības, organizāciju un uzņēmumu darbību. Pieredzi un idejas pārnes uz mācību procesu.

-| Skolēni sadarbojas ar pašvaldību, uzņēmumiem un organizācijām ne vien ekskursijās un ēnu dienā, bet arī aicinot ciemos uz projektu, pētījumu un eksperimentu prezentācijām.