Mūsu izpratnē skola ir vieta, kur satiekas cilvēki, kuriem patīk un kuri vēlas mācīties. Savstarpēji šie cilvēki iedvesmo, papildina un māca viens otru, veicinot katrs savu izaugsmi.

Mūsdienās skola vairs nav tikai ēka, tā ir vieta, kas regulāri aug un mainās līdzi laikam; tā ir vieta, kas rāda piemēru un palīdz iegūt pieredzi veiksmīgai patstāvīgai savu mērķu realizēšanai.

Tāpēc mēs uzskatām, ka arī skolā ir nepieciešama:

vienotu, reālu, visiem zināmu un saprotamu mērķu izvirzīšana, to sasniegšana;

uz rezultātu virzīta personīga un kolektīva darbība;

regulāra rezultātu izvērtēšana;

 mērķtiecīga un pārdomāta cilvēkresursu vadība;

proaktīva problēmu risināšana, inovatīvu risinājumu meklēšana;

sadarbība ar partneriem, sabiedrību, kā arī vecākiem;

mērķtiecīgs mārketings jaunu skolēnu piesaistē;

ikgadēja skolas izaugsme.

 

Skolas telpas ļauj mums justies kā savās otrās mājās. Tās ik dienu piepildam un veidojam kopā ar bērniem.