Reģistrācijas apliecība  Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas licence Pamatizglītības programmas licence
registracijas aplieciba licence pirmsskolas programmai licence pamatskolas pirmajam posmam

*Dokumentus var palielināt uzklikšķinot

Pašnovērtējuma ziņojums

Attīstības plāns 2017.- 2020.gadam