8:00 – 9:00 IERAŠANĀS

Rīta sarunas, iespēja patstāvīgi darboties aktivitāšu centros, individuālais darbs.

9:15 – 9:30 OTRĀS BROKASTIS

Bērni ēd līdzpaņemtās brokastis

9:30 – 11.00 ROTAĻNODARBĪBAS

Atbilstoši vecumposmam, tēmai un mācību uzdevumiem bērni darbojas gan pedagoga vadībā, gan individuāli, pāros, grupās.

11:30 – 12:30 BRĪVAIS LAIKS ĀRĀ

Bērni dodas pastaigās vai pavada laiku ārā rotaļu laukumā.

12:30 – 13:00 PUSDIENAS

 

13:00 – 15:00/15:15 ATPŪTAS LAIKS

Katrs mostas savā laikā un iet rotaļāties. Ilgākie gulētāji tiek pamodināti 15:15, lai kopā dotos launagā.
Vecākās grupas bērni (Skudriņas Tipiņas) neguļ. Šajā laikā tiek veikti klusie darbiņi.

15:30 – 16:00 LAUNAGS

 

16:00 – 18:00 INDIVIDUĀLAIS DARBS, BĒRNU BRĪVAIS LAIKS, IEŠANA ĀRĀ