Bērni piedzimst ar vēlmi pētīt izzināt, eksperimentēt. Bērns savā būtībā ir pacietīgs un neatlaidīgs, ja vien viņam ļauj darīt. Darīt to, kas viņam ir svarīgs, aizraujošs.

Mēs ievērojam katra bērna patreizējo attīstības stadiju, unikālo personību.

Nelielās pirmsskolas grupas palielina individualizācijas iespēju, kas ļauj katram bērnam izzināt un pētīt jauno viņam atbilstošā tempā. Grupas vides iekārtojums aktivitāšu centros ļauj veikt individualizāciju bērnam pašam.

Mums šķiet svarīgi  saglabāt un veicināt bērna dabīgo zinātkāri, rosinot bērnus pašus izdarīt izvēli. Mērķtiecīgi veicinot kritiskā domātāja prasmju attīstību jaunāko  bērnu grupās, vecākajās grupā bērni ir gatavi paši  izvēlēties pētāmās tēmas, kopā ar pedagogu izvirzīt  mācību uzdevumus. Pedagogi un bērni  šajā procesā ir līdzvērtīgi sadarbības partneri.

Ģimenes   ir bērna pirmie audzinātāji un skolotāji, un tās bērnu ietekmē visvairāk. Skolas aktivitātēm ir saikne ar mājām, kas dod iespējas skoliņā apgūtās zināšanas un pieredzi papildināt mājās, un otrādi – ar mājās iegūto pieredzi, zināšanām dalīties skolā.

Bērns, ģimene, skola – savstarpēji  atbalstoša jautātāju un  pētnieku kopiena.

Mācību procesu plānojot, skolas komanda kopā izvirza sasniedzamos  mērķus, kopā izvērtē paveikto, kopā nonāk pie jauniem  izaicinājumiem, saprotot, ka tas  ir process, nevis pabeigts rezultāts, kurā katra komandas locekļa ieguldījumam, viedoklim ir nozīme.