• LAIKS
SĀKUMSKOLA
 • 8:00 – 9:00
 • IERAŠANĀS

Rīta sarunas, iespēja patstāvīgi darboties nodarbību stacijās un kopā lasīt.
Ikrīta vingrošana, la
i sagatavotos nākamajam cēlienam un kārtīgi pamostos.

 • 9:00 – 10:30
LAIKS ZINĀŠANU UN PRASMJU LIETOŠANAI
Zināšanu lietošana kāda pasākuma (piemēram, Ziemassvētki, ģimenes diena), projekta (cāļu inkubēšana, eko ciemata būvēšana), eksperimenta (ierakt zemē polietilēna un eko maisiņu un novērot to sadalīšanos, pagatavot bateriju no citrona), pētījuma (elektroenerģijas patēriņš sadzīves priekšmetiem mājās, lietus biežums un daudzums Cēsīs maijā), ekskursijas un pārgājiena plānošanā, gatavošanā un realizēšanā.
Šis ir laiks, kurā skolēni lieto visas zināšanas un prasmes, kuras iepriekš apguvuši skolā un mājās. Laiks, kurā skolēni saprot, ko viņi vēl nezina un būtu jāiemācās.
Pasākumi, projekti un eksperimenti gada laikā sakārtoti tā, lai katrā no tiem skolēns lietotu zināšanas, kuras ieguvis atbilstoši izglītības standartam.
11:00 – 12:30 NODARBĪBAS JAUNU ZINĀŠANU, PRASMJU IEGŪŠANAI UN PRAKTIZĒŠANAI
Atbilstoši izglītības programmai un skolēnu vajadzībām, skolotājs skolēnus iepazīstina ar jaunu informāciju, pēc tam dodot laiku zināšanas praktizēt.
12:30 – 13:00
 • PUSDIENAS
13:00 – 14:00
 • ATPŪTA, INDIVIDUĀLAIS DARBS, INDIVIDUĀLĀS SARUNAS
  Laiks, kurā bērni pabeidz nodarbībās iesāktos darbus, ja ir nepieciešamība (t.s. mājas darbi).
  Laiks, kurā skolotājs tiekas individuāli ar skolēniem, lai sniegtu papildu atbalstu mācībās, pārrunātu kā katram veicas un kā bērns jūtas.
  Pirms nākamā cēliena ieplānots laiks mierīgām aktivitātēm (ja tālāk paredzēts sports vai kas cits aktīvs) vai aktīvāka spēle, vingrošana (ja pēc tam paredzēta mierīga nodarbe).
14:00 – 16:00
 • DAŽĀDĀS PĒCPUSDIENAS*
  – Vienu reizi nedēļā bērni iepazīs, sazināsies, gatavos informāciju sadraudzības skolas bērniem kādā citā valstī (šogad – Igaunijas skola). Projekta mērķis – radīt vidi, kurā skolēns lieto valodu, iepazīst citu valsti, kultūru un mācās pastāstīt par sevi un savu valsti.
  – Vismaz vienu reizi nedēļā bērni veiks eksperimentus, pētīs kā darbojas eksistējošas lietas un radīs jaunas.
  – Vienu reizi nedēļā citas radošās nodarbības – mūzikas instrumentu veidošana, spēlēšana; spēļu gatavošana; mākslas izmantošana dažādu lietu radīšanā, u.c.
  – Vienu reizi nedēļā bērni atklās lasīšanas, rakstīšanas un stāstīšanas prieku, mācīsies savas domas un idejas formulēt vārdos un rakstos.
16:00 – 16:30 LAUNAGS
Līdzpaņemtie gardumi
16:30 – 18:00 Laiks, kurā bērni izvēlas nodarbošanos: lasa, spēlē spēles, spēlē mūzikas instrumentus, zīmē, rēķina un veic eksperimentus.

 

* Tā kā pēcpusdienas ir laiks, kurā bērni dodas arī uz mūzikas, mākslas un sporta skolu, kā arī piedalās citās ārpusskolas aktivitātēs, tad tajās dienās, kurās ir visvairāk bērnu uz vietas, tiks ieplānota saziņa ar sadraudzības skolu un pētījumu nodarbība. Pārējie piedāvājumi attiecīgi tiks saplānoti pārējās dienās un paliks nemainīgi vismaz vienu semestri.

Mājturība, māksla un mūzika tiek apgūta integrēti, kā arī nodarbību laikā, ja jāapgūst zināšanas, kurām nepieciešams praktizēšanas laiks.

Dabaszinības integrētas gan rīta daļā, kurā zināšanas un prasmes tiek lietotas (ekperimentos, pētījumos, projektos u.c.), gan pēcpusdienu nodarbībās.

Lai nodrošinātu rutīnu, kas bērniem ir ļoti būtiska, maksimāli tiks saglabāti laika rāmji un konkrētu aktivitāšu vietas. Taču dienas plāns var tikt pielāgots atkarībā no laikapstākļiem (piemēram, saulainā dienā bērni pavadīs ilgāku laiku sportā vai kādā citā nodarbībā ārā), skolēnu vajadzībām (nepieciešams ilgāks zināšanu praktizēšanai) u.c. Katru dienu bērni ies ārā, taču konkrēts laiks nav noteikts, jo vienu dienu bērni dosies ārā sportot, citu dienu nodarbību laikā pētīt un mācīties, savukārt citu dienu spēlēt spēles.