Bērni piedzimst ar vēlmi pētīt, izzināt, eksperimentēt. Tas ir veids, kā viņi iemācās dzīves pamatlietas – ēst, runāt un staigāt. Bērns savā būtībā ir pacietīgs un neatlaidīgs, ja vien viņam ļauj darīt. Tāpēc šodien skolas uzdevums ir paplašināt bērna “pētniecības” lauku, piedāvāt dažādus instrumentus, sniegt atbalstu un drošību izzināšanas procesā.

Katrs bērns ir unikāls un skolā ierodas jau ar savu mācīšanās pieeju, interesēm un vērtībām. Tāpēc mums ir svarīgi iepazīt skolēnu individuāli, lai katram sniegtu nepieciešamo atbalstu ceļā uz panākumiem. Skolēnam, attīstot mācīšanās pieeju un sasniedzot panākumus, veidosies pārliecība, ka viņš/viņa VAR! Un šī pārliecība ir pamats bērna sasniegumiem nākotnē.

 

Skolēni katru dienu

plakata dala

Mācīšanās pieejas piemēri šajos rakstos:
Mācīšana(ā)s pieeja
Projektu nedēļa

Par vērtēšanas pieeju, lūdzu, lasiet lapā
Vērtēšana.