Bērni piedzimst ar vēlmi pētīt, izzināt, eksperimentēt. Tas ir veids, kā viņi iemācās dzīves pamatlietas – ēst, runāt un staigāt. Bērns savā būtībā ir pacietīgs un neatlaidīgs, ja vien viņam ļauj darīt. Tāpēc šodien skolas uzdevums ir paplašināt bērna “pētniecības” lauku, piedāvāt dažādus instrumentus, sniegt atbalstu un drošību izzināšanas procesā.

Katrs bērns ir unikāls un skolā ierodas jau ar savu mācīšanās pieeju, interesēm un vērtībām. Tāpēc mums ir svarīgi iepazīt skolēnu individuāli, lai katram sniegtu nepieciešamo atbalstu ceļā uz panākumiem. Skolēnam, attīstot mācīšanās pieeju un sasniedzot panākumus, veidosies pārliecība, ka viņš/viņa VAR! Un šī pārliecība ir pamats bērna sasniegumiem nākotnē.

Mācīšanas pieeja

 

Skolēni katru dienu

plakata dala

 

Mācīšanās pieejas piemēri šajā
Rakstā.

Skolēnu stundu saraksts apskatāms lapā
Nodarbību saraksti.

Par vērtēšanas pieeju, lūdzu, lasiet lapā
Vērtēšana.

Par paveikto, lūdzu, lasiet lapās Visi raksti.