Tikai cilvēks, kurš pats regulāri mācās, paplašina zināšanas dažādās jomās, atpūšas un uzkrāj enerģiju, darot lietas, kas tuvas sirdij, var iedvesmot mācīties arī citus. Tāpēc mēs, skolas komanda, meklējam iespējas augt ne tikai skolotāju semināros, bet arī mācoties cits no cita, no citām skolām Latvijā un ārzemēs, kā arī gūstot pieredzi organizācijās un uzņēmumos. Mēs mācāmies no uzņēmumu pieejām un veicam regulārus pētījumus, lai uzlabotu darba vidi un efektivizētu resursus, īsākā laikā sasniedzot labāku rezultātu.

Cēsu Jaunās sākumskolas skolotājs ir cilvēks, kurš rāda virzienu un sniedz nepieciešamo informāciju un resursus, lai skolēns varētu uzsākt un turpināt savu izglītības ceļu. Mūsu komandu varat iepazīt lapā Komanda.