Ģimenē bērns sāk mācīties pirms skolas gaitu uzsākšanas un turpina izglītoties arī pēc skolas beigšanas. Tāpēc nozīmīga ir skolas sadarbība ar ģimeni visā mācīšanās posmā. Skolu uzsākot, vecāki var sniegt vērtīgu informāciju par bērna mācīšanās pieeju un viņam nepieciešamo atbalstu. Tas palīdz skolotājiem jau no pirmajām skolas dienām plānot atbilstošu pieeju katram bērnam. Savukārt vēlāk skola var palīdzēt vecākiem ar ieteikumiem, kā ikdienā atbalstīt bērnu mācību procesā, jo ģimene un māja ir viena no tām vietām, kur skolēns vislabāk var pārliecināties par zināšanu un prasmju nepieciešamību.

Tikai kopā strādājot, mēs varam atrast labāko mācīšanas pieeju, atbalstot katru bērnu viņa personīgajā izaugsmē. Tāpēc mēs skolā uzņemam ģimeni!

Lūdzu vairāk par vecāku iniciatīvu dibināt skolu un līdzdalību lasiet lapās Vecāku biedrība un Vecāku iesaiste.