Biedrība “Cēsu Jaunā skola”, sākotnēji saukta “Ģimenes izglītības centrs “Cēsis””, ir dibināta 2012. gada nogalē ar mērķi izveidot vecāku dibinātu sākumskolu Cēsīs. Mēs esam domubiedru grupa, kam ir svarīgi, lai mūsu bērniem ir pieejama mūsdienīga skola ar integrētu mācību pieeju. Skola, kuras idejas un iespējas rodas unikālajā sadarbības modelī ‘bērni – vecāki – pedagogi’.

Mūsu mērķis ir nodrošināt tādas skolas darbību, kas īstenotu individuālu pieeju apmācības procesā un veicinātu radošas, domājošas, pret apkārtējo vidi un sabiedrību atbildīgas personības veidošanos.

Biedrībai „Cēsu Jaunā skola” jau kopš dibināšanas izveidojusies laba sadarbība ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļu, kas konsultē biedrību skolas izveides jautājumos. Nozīmīgs sadarbības partneris ir Bērnu zinātnes centrs „Z(in)oo” (biedrība “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”). Biedrības pārstāvjiem izveidojusies laba sadarbība ar līdzīgām bērnu vecāku veidotām biedrībām, kas izveidojušas savas skolas un īsteno arī citus sabiedrībai nozīmīgus, izglītojošus projektus.

Biedrībā var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ar savu darbību vēlas palīdzēt un līdzdarboties mūsu mērķu sasniegšanā.

Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss.

Kontakti:

Dana Narvaiša (biedrības valdes priekšsēdētāja) T.26724380 dana@narvaiss.lv
Valda Malceniece (biedrības valdes locekle) T. 26558695; valda.malceniece@gmail.com
Sanita Stabiņa (biedrības valdes locekle) T.; 29437258 sanita1204@gmail.com