Mēs uzskatām, ka skolas sadarbība ar vecākiem ir nozīmīgs faktors, kas ietekmē katra bērna un skolēna panākumus. Mēs sadarbojamies ar vecākiem un bērnu aizbildņiem, lai nodrošinātu konsekventu un nepārtrauktu ieguldījumu bērna attīstībā.
Līdz šim vecākiem bija iespēja piedalīties skolas vērtību, vīzijas un misijas definēšanas grupā, piedalīties finanšu plānošanas un piesaistes grupā, kā arī aktīvi iesaistīties skolas remontdarbos, resursu sagādē un citos saimnieciskos procesos.

SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS

 

KOMUNIKĀCIJA. Regulāra komunikācija ar skolu par bērna izaugsmi, bērna izaugsmei nepieciešamo atbalstu, skolas mērķiem, rezultātiem, plānotajām darbiem u.c. Komunikācija tiekoties individuāli, epastu sarakstē, telefoniski, iepazīstoties ar informāciju mājaslapā.
TIKŠANĀS. Tikšanās skolas svētkos, lai iepazītos ar bērnu veiktajiem darbiem un kopā pavadītu saturīgu, izglītojošu un izklaidējošu vakaru.
LĪDZDALĪBA. Dalība skolas mācību vides iekārtošanā. Iespēja līdzdarboties mācību procesā un pēcpusdienu nodarbībās pēc iepriekšējas vienošanās, piedalīties bērnu darbu prezentācijās, eksperimentos, mācību ekskurijās un pārgājienos.

Par citām sadarbības formām vienosimies individuālajās tikšanās reizēs un kopīgajās sapulcēs.