Cēsu Jaunā sākumskola – vieta, kurā bērni
Cēsu Jaunā sākumskola – vieta, kurā bērni
… iegūst jaunas zināšanas
pēta atklāj praktizē

IMG_2516

IMG_2448

IMG_3217

Lai obligātais mācību saturs bērniem būtu ne vien saistošs un interesants, bet arī paliktu ilgāk atmiņā un bērni mācētu to lietot, pedagogi mācību procesu plāno tā, lai jaunas zināšanas skolēni iegūtu – pētot, paši atklājot un arī praktizējot. Piemēram, mākslas stundās skolēni dodas uz izstāžu namu, pēta mākslas darbu tehnikas, atklāj, kā tās var paši pārnest uz lapas un tad praktizē. Miķeļdienu apvienojām ar dabaszinībām – bērni pētīja kādus dārzeņus rudenī var novākt mūsu dārzos, kāda ir to struktūra un krāsa, kā tie mainās, kad tos griež, rīvē, blenderē vai spiež sulu. Savukārt, integrējot mājturību ar matemātiku, tapa pilsēta un mājas.
Arī pēcpusdienās bērni pēta, kā darbojas lietas, atklāj kā tās var pagatavot paši un tad rada paši savus “smilšu” pulksteņus, kaleidoskopus, braucošas mašīnas u.c.

 

… lieto zināšanas un prasmes
plāno eksperimentē  realizē idejas
IMG_2350
IMG_3214
IMG_2537

Mūsuprāt, skolas videi ir jābūt tādai, kura veicina skolēnu izdomu, vēlēšanos eksperimentēt un realizēt idejas. Tāpēc, pirmkārt, radām vidi, kurā bērni var lietot zināšanas, piemēram, bērni plāno ekskursiju uz lauku sētu un Līgatni vai izplāno un realizē pilsētas būvniecības projektu. Otrkārt, iedrošinām eksperimentēt un lietot resursus, kuri ir mums apkārt, – tā tapa stetoskops, aka, krāsainas leduskrelles un daudz kas cits. Treškārt, ļaujam un atbalstām bērniem realizēt savas idejas. Tā ir tapuši ļoti daudzi dažādi māju modeļi, veikals, ārstu kabinets un dažādas skolu versijas.

 

… iegūst dzīves pieredzi
jautā novēro analizē secina
IMG_3226
IMG_3160
IMG_3265

Drosme jautāt, prasme novērot, analizēt un izdarīt secinājumus ļauj mācīties vienmēr un visur, tāpēc tā ir būtiska ikdienas sastāvdaļa arī mūsu skolā. Katru dienu visi skolēni novēro laikapstākļus un mēneša beigās analizē apkopotos datus. Organizējam mazos eksperimentus, piemēram, pupas un sīpola augšana dažādās vidēs, “labie /sliktie vārdi rīsiem”, novērojums par to, kā mēs ikdienā ēdam atbilstoši uztura piramīdai u.c.
Tā pat nozīmīgas ir dzīves prasmes, tāpēc ar prieku atbalstām bērnu vēlēšanos spēlēt veikalus, slimnīcas, skolas. Savukārt, lai paplašinātu bērnu pieredzi, kopā esam gatavojuši makaronus, vārījuši biezpienu u.c.

 

Cēsu Jaunā sākumskolā pirmsskolas izglītības grupas bērni apgūst Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencēto Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (01011111), sākumskolas skolēni apgūst licencēto Pamatizglītības 1.posma izglītības programmu (11011111). 

 

0 komentāri

Komentēšana slēgta