Darbs un prakse

Esam gatavi prakses laikā sadarboties ar studentiem, kas vēlas iepazīt mūsu skolas darbu un ir gatavi ar savām idejām praktiski iesaistīties mācību procesā, piedāvājot bērniem jaunus, interesantus un noderīgus zināšanu un prasmju apguves veidus.

Par prakses iespējām pirmsskolā un pirmsskolā rakstiet – cesis@jaunaskola.lv!